Ervaringsdeskundige

Stichting Super Dapper

Ervaringsdeskundigheid & jeugdparticipatie

Een ervaringsdeskundigheid is het vermogen om je eigen ervaringen te gebruiken. Om anderen te helpen of te inspireren.

Het is een waardevolle bron van kennis en inzicht. Die vaak wordt onderbenut of genegeerd.

Voor jeugdparticipatie is ervaringsdeskundigheid echter heel belangrijk. Het stelt jongeren in staat om hun stem te laten horen. Hun perspectief te delen en invloed uit te oefenen op beslissingen die hen aangaan.

Ervaringsdeskundige inzetten geeft jongeren ook meer zelfvertrouwenmotivatie en betrokkenheid.

Door ervaringsdeskundigheid te erkennen en te stimuleren. Kunnen we de jeugdparticipatie versterken en de kwaliteit van de zorg en ondersteuning voor jongeren verbeteren.

 

Stichting Super Dapper – Ervaringsdeskundige